Közzétételi lista - Iskola Galambok

Tartalomhoz ugrás
Különleges Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista

Általános iskola

1. A felvételi lehetőségek

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: Az iskola beiskolázási körzete: Galambok és Zalaszentjakab községek közigazgatási területe.

2. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A beiratkozás 2013. év április hó 8. naptól 2013. év április hó 9. napig tart.

Ezen napokon belül 8 órától 18 óráig.

 

A fenntartó által engedélyezett osztály

sorszáma

típusa/neve

létszáma

1.

általános iskola 1. osztály

24 fő

2.

általános iskola 2. osztály

14 fő

3.

általános iskola 3. osztály

18 fő

4.

általános iskola 4. osztály

15 fő

5.

általános iskola 5. osztály

10 fő

6.

általános iskola 6. osztály

13 fő

7.

általános iskola 7. osztály

18 fő

8.

általános iskola 8. osztály

18 fő

3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre:

Az iskola szolgáltatásai ingyenesek. Térítési díjat és tandíjat nem kell fizetni a tanulóknak, illetve szüleiknek.

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

5. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

Visszamenőleg 2010-ig a testületi üléseket átnéztük az általános iskola munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően a képviselőtestület a következő határozatszámokkal fogadta el: 143/2010.(IX.15.), 70/2011.(VII.07.), 61/2012.(VII.04.).

6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

A Magyar Államkincstár 2011.10.12. napján vizsgálatot végzett a Galamboki Általános Iskola és Óvoda intézményben. Az ellenőrzés tárgya: a magyar köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII tv valamint a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX törvény alapján 2010. évben igénybe vett az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálata. A vizsgálat megállapítása: az önkormányzatnál és a vizsgálattal érintett Galamboki Általános Iskola és óvodánál a normatív hozzájárulásokat megalapozó nyilvántartások vezetése jól áttekinthető, napra kész. Az intézmény alapító okirata tartalmazza az tanulók tekintetében a igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket, SNI tanulók tekintetében a fogyatékosság típusát is. A működéi engedélyek tartalmazzák az igényjogosultságra vonatkozó tevékenységet. A helyszíni vizsgálat a követelményeknek való megfelelést állapított meg. A vizsgált részterületek otthon közeli ellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése oktatása, gyógypedagógiai nevelés oktatás( konduktív nevelés).

7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az önkormányzat belső ellenőrzési terve alapján 2013. szeptemberében - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás útján-  belső ellenőre útján vizsgálta a gyermekétkeztetés elszámolásinak szabályozottságát valamint az előírások betartását. az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem állapított meg.

8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:

Hétfő 7 óra 30 -tól 16 óra 45 -ig

Kedd 7 óra 30 -tól 16 óra 45 -ig

Szerda 7 óra 30 -tól 16 óra 45 -ig

Csütörtök 7 óra 30 -tól 16 óra -ig

Péntek: 7 óra 30 -tól 16 óra 45 -ig

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények:


Megemlékezés neve

A megemlékezés

időpontja

A szervezésért

felelős
pedagógus(ok)

A megemlékezésben résztvevő osztályok,
csoportok

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)

február 25. 8 óra

Farkas Józsefné

Szabóné Hajdú Erika

5-8.o.

Nemzeti ünnep (március 15.)

március 14. 12 óra

Adorján Józsefné

1-8 o.

Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.)

április 16. 8 óra

Farkas Józsefné

Szabóné Hajdú Erika

5-8. o.

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

Június 04. 8 óra

Farkas Józsefné

Szabóné Hajdú Erika

5-8. o.

Aradi vértanúk (október 6.)

október 04. 8 óra

Farkas Józsefné

Szabóné Hajdú Erika

5-8. o.

Nemzeti ünnep (október 23.)

október 22. 12 óra

Farkas Józsefné

Szabóné Hajdú Erika

5-8. o.

Ünnep megnevezése

Az ünnepség

(ünnep)
megtartásának

időpontja

A szervezésért

felelős
pedagógus(ok)

A megemlékezésben résztvevő osztályok, csoportok

Karácsonyi ünnepély

december 21.18 óra

Farkas Józsefné

Szabóné Hajdú Erika

1-8.o.

Tanévzáró ünnepély

június 13. 12 óra

Farkas Józsefné

Szabóné Hajdú Erika

5-8. o.

9. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával

Külső pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem volt az elmúlt években.

10. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista mellékleteként csatolásra került.

11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Sorszám

Pedagógus azonosító száma

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

74832014594

osztálytanító, gyógypedagógus

főiskola

tanító, gyógypedagógus

2.

71437996370

osztálytanító

főiskola

tanító

3.

75406751638

igazgató helyettes

főiskola, egyetem

tanár

4.

77211879580

osztálytanító

főiskola

tanító

5.

71410651471

osztálytanító

főiskola

tanító

6.

72517476841

tanár

főiskola

tanár

7.

71640670900

tanár

főiskola

tanár

8.

74870425414

tanár

főiskola

tanár

9.

73442016633

tanár

főiskola

tanár

10

74841321825

osztálytanító

főiskola

tanító

11.

72167678352

tanár

főiskola, egyetem

tanár

12.

78278728124

osztálytanító

főiskola

tanító

13.

73955170714

tanár

főiskola

tanár

14.

75725957517

igazgató

főiskola

tanár

15.

72924020620

tanár

főiskola

tanár

16.

73884604774

osztálytanító

főiskola

tanító

12. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 1 fő.

Sorszám

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

Iskolatitkár

Gimnáziumi érettségi

Igazgatás-ügyvitel

13. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Mérés-értékelés

megnevezése

Eredmények

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

Matematika

6. évfolyam

1519

1557

1360

1549

1502

 

Matematika

8. évfolyam

1723

1726

1705

1514

1481

 

Szövegértés

6. évfolyam

1454

1533

1420

1305

1400

 

Szövegértés

8. évfolyam

1555

1534

1553

1607

1510

 

14. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

14.1. Kimaradási mutatók:

Megnevezés

Az intézmény kimaradási mutatói

2009. év

2010.év

2011. év

2012. év

2013. év

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

- az intézményből kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

- az intézményből kimaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

14.2. Lemaradási mutatók:

Megnevezés

Az intézmény lemaradási mutatói

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013.év

1. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók száma

0

0

2

0

1

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0 %

0 %

13 %

0 %

6,6 %

2. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

0

1

0

0

0

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0 %

8,3 %

0 %

0 %

0 %

3. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

0

0

0

0

0

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

4. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

0

0

0

0

0

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

5. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

0

0

0

0

0

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

6. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

1

0

0

1

1

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

5,5 %

0 %

0 %

5,5 %

6 %

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

1

0

0

0

1

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

4,5 %

0 %

0 %

0 %

5,5 %

 

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

1

0

0

0

0

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

- az intézményben adott tanévben lemaradó tanulók száma

3

1

2

1

3 fő

- az intézményben az adott tanévben lemaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

1,9 %

0,7 %

1,5 %

0,7 %

2,4 %

15. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások

Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások:

A szakkör,

foglalkozás
megnevezése

Heti óraszám

Létszáma

A költségek (térítésmentes/
költségtérítéses, ez esetben a
fizetendő összegek)

A szakkört,
foglalkozást tartó személy neve

Német középiskolai felkészítő szakkör 7.o.

1

6 fő

térítésmentes

Hegedűs Lívia

Német középiskolai felkészítő szakkör 8.o.

1

5 fő

térítésmentes

Hegedűs Lívia

Történelem szakkör 5-8.o.

2

12 fő

térítésmentes

Józsa Szilvia

Számítástechnika szakkör 1.o.

1

18 fő

térítésmentes

Herjavecz Zoltán

Számítástechnika szakkör 2.o.

1

9 fő

térítésmentes

Herjavecz Zoltán

Számítástechnika szakkör 3.o.

1

14 fő

térítésmentes

Herjavecz Zoltán

Számítástechnika szakkör 4.o.

1

8 fő

térítésmentes

Herjavecz Zoltán

Számítástechnika szakkör 5-6.o.

1

7 fő

térítésmentes

Dékány Beatrix

Számítástechnika szakkör 7.o.

1

11 fő

térítésmentes

Dékány Beatrix

Számítástechnika szakkör 8.o.

1

7 fő

térítésmentes

Dékány Beatrix

Kommunikáció szakkör 5-8.o

1

15 fő

térítésmentes

Farkas Józsefné

Testnevelés 7-8.

3

16 fő

térítésmentes

Buda Péter

16. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

16.1. Házi feladat szabályai

A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak.

A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége

- elsőtől negyedik osztályig nem haladhatja meg a napközis tanulmányi foglalkozás időtartamát,

- ötödiktől nyolcadik osztályig pedig a tantárgyankénti harminc percet.

Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.

Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.

Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.

A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

16.2. Iskolai dolgozatok szabályai

Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább 3-5 tanóra anyagára épül.

Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját előre ismertetni kell.

A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse.

A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse.

Az írásbeli dolgozatok formái:

- témazáró dolgozat,

- tanév eleji felmérés,

- tanév végi felmérés,

- egyéb dolgozat.

Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat).

17. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A vizsgatárgyak részei és követelményei

Magyar nyelv és irodalom

1. évfolyam

-         Írásbeli: magyar ábécé kis és nagybetűk, betűk alakítása, kapcsolása, betűk időtartamának jelölése, szavak mondatok másolása, (írottról - nyomtatottról), tollbamondás (látó-halló), tagolások

-         Szóbeli: betű-hang megfeleltetése, hangos olvasás, információk, állítások megértése, értelmezése, egyszerű következtetés levonása, szövegértés: lényegkiemelés, tartalommondás, cselekmények időrendje

2. évfolyam

-         Írásbeli betűalakítás, másolás, tollbamondás - (szavak, mondatok), betűk időtartama, - csoportosítása, j - ly hang ismerete, elválasztás, nagybetűk használata, írásjelek, betűrend, szótő - toldalék leválasztása, kijelentő-kérdő mondatok, mondatalkotás

-         Szóbeli: hangos olvasás, információk, állítások megértése, értelmezése, szöveg megértése: - következtetés, lényegkiemelés, (szereplők megnevezése) tartalommondás, események időrendje szerinti összefoglalása, egyszerű értékelése, mondatalkotás tanult vers(ek) elmondása.

-         Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésekre helyes válaszcselekvések.

-         A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő visszaadása.

-         A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.

-         Az iskolai közlekedésben tudatosság.

-         Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésekre helyes válaszcselekvések.

-         A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő visszaadása.

-         A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.

-         Az iskolai közlekedésben tudatosság.

3. évfolyam

Szóbeli:

-          Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmának elmondása helyes időrendben

-          Olvasmány szereplőinek, idejének, helyének megnevezése

-          Hangos olvasás felkészülés után (fél oldal)

-          Tanult versek, memoriterek elmondása

Írásbeli:

-          Másolás

-          Tollbamondás

-          Mondatkezdés, mondatzárás helyes jelölése

-          Mondatfajták

-          Szavak elválasztása

-          Szótő, toldalék leválasztása

-          Szavak csoportosítása a tanult szófajok körében (főnév, ige, melléknév)

-          Köznév, tulajdonnév megkülönböztetése, helyesírása

-          Betűrend

-          Írja helyesen a szókészlet szavaiban a szóvégi magánhangzókat - j-t és ly-et, kiejtés elvét követő szavakat

4. évfolyam

Szóbeli:

-       Mesék elbeszélések tartalmának elmondása helyes időrendben.

-       Az olvasmány szereplőinek, színhelyének, idejének megnevezése.

-       Hangos olvasás felkészülés után.

-       Tanult versek, memoriterek elmondása.

Írásbeli:

-         A hangok időtartamának jelölése.

-         A szóvégi ó, ő, ú, ű, helyes jelölése.

-         A hangok fajtái: msh, mgh.

-         A magyar ABC.

-         Szótő, toldalék, szótag.

-         Szavak elválasztása.

-         Mondatfajták felismerése.

-         A mondatkezdés és mondatzárás helyes jelölése.

-         Az ige, a főnév, a számnév, a melléknév fogalma, csoportosításuk.

-         Igék ragozása, (egyes és többes szám felismerése), igeidők felismerése.

-         A személynevek, állatnevek, címek, gyakran használt földrajzi fogalmak tulajdonnevének nagy kezdőbetűs jelölése.

-         Személyi adatainak helyes lejegyzése.

-         A környezetében lévő intézmények helyes jelölése (iskola neve).

-         A keltezés egyszerű alakjának helyes alkalmazása.

-         A „j” és a „ly” helyes jelölése.

5. évfolyam Magyar nyelvtan

Írásbeli:

-          Szövegértés, szövegpótlás

-          Hangrend és illeszkedés a szavakban

-          Szótagolás, elválasztás

-          Betűrendbe sorolás

-          Kiejtés szerinti írásmód

-          Teljes hasonulás helyesírása

-          Ly - j helyesírása

-          Keltezés helyesírása

Szóbeli:

-          Kommunikációs folyamat tényezői

-          Hangtani elemzés

-          Hangrend és illeszkedés szabályai

-          Elbeszélés, leírás, jellemzés műfaji sajátosságai

-          Helyesírási alapelvek

Magyar irodalom 5. osztály

Írásbeli:

-          A mese fogalma és fajtái

-          Mesekezdések - mesebefejezések gyűjtése

-          Állatmesék vázlatának elkészítése

-          Petőfi életrajza- hiányzó adatok pótlása

-          János vitéz: - a cselekményelemek összeállítása időrendben

-          szereplők csoportosítása megadott szempont alapján

Szóbeli:

-          Irodalomelméleti ismeretek: mese, elbeszélő költemény, tájleíró költemény

-          Petőfi életrajza

-          János vitéz cselekménye, mesei elemei

-          Memoriter - Petőfi: János vitéz I. fejezet

6. osztály Magyar nyelvtan

Írásbeli:

-          Hangalak és jelentés kapcsolata - jelentéstani elemzés

-          Ellentétes és rokon értelmű szavak gyűjtése; szövegkiegészítés

-          Alapszófajok felismerése, helyesírása (tulajdonnév, számnév, melléknév fokozása)

-          A személyes névmás ragozott alakjai

-          Szólások és közmondások

-          Levélírás nyelvi formái; címzés

Szóbeli:

-          A kommunikáció nem nyelvi jelei

-          A jelentésmező

-          Az ige, főnév, melléknév, számnév fogalma, fajtái

Magyar irodalom 6. osztály

Írásbeli:

-          Műfelismerés idézetekből: - Ki mondta - kinek?

-          Népköltészet - műköltészet összehasonlítása

-          Műfajismeret - meghatározások alapján való párosítás (monda, elbeszélő költemény, ballada, dal)

-          Arany Toldi: - a cselekmény időrendben, - szereplők megadott szempont szerinti csoportosítása, - helyszínek

-          Fazekas: Lúdas Matyi - a cselekmény időrendben; tanulság

Szóbeli:

-          Műnemek felsorolása, jellemzői

-          Monda, legenda sajátosságai

-          Toldi cselekménye - vázlatosan

-          Memoriter: Arany: Toldi - Előhang

7. osztály Magyar nyelvtan

Írásbeli:

-          Szószerkezet fajtáinak felismerése, önálló szószerkezet-alkotás

-          Mondatrészek szerinti mondatelemzés - aláhúzással, ágrajzzal

-          A teljes hasonulás helyesírása

-          Ly - j helyesírása a határozókban

Szóbeli:

-          Szószerkezet fogalma, fajtái

-          Mondatrészek fogalma, fajtái

-          Állítmány (igei, névszói)

-          Alany (határozott, általános)

-          Tárgy (irány, eredmény)

-          Határozók (idő, hely, eszköz, társ, ok, cél)

-          Jelzők (minőség, mennyiség)

Magyar irodalom 7. osztály

Írásbeli:

-          Reformkor nagyjainak felismerése tevékenységük alapján

-          Irodalomelmélet (reform, mecénás, himnusz, elégia, rapszódia, epigramma, alkalmi vers, dal, romantika, realizmus)

-          Műfelismerés - idézetekből

-          Kölcsey - Vörösmarty - Petőfi - Arany - Jókai életrajza

-          Jókai: A kőszívű ember fiai - tartalom

Szóbeli:

-          A reformkor általános jellemzése

-          Petőfi élete és költészete

-          Himnusz és Szózat összehasonlítása - mondanivaló és szerkezet alapján

-          Memoriter: Kölcsey: Himnusz, Vörösmarty: Szózat, Petőfi: Reszket a bokor, mert, Szeptember végén, Nemzeti dal, Földtámadott a tenger, Arany: Nemzetőr-dal

8. osztály Magyar nyelv

Írásbeli

-          Szóösszetétel fajtái és helyesírásuk

-          Az írásjelek használata:

o   Mondatzáró írásjelek

o   Mondatrészek, tagmondatok közötti írásjelek

o   Az idézés: idéző mondat: idézet

§  Idézet - idézőmondat

§  Tartalmi

o   Mellérendelő összetett mondatok fajtái

o   Modern önéletrajz írása

Szóbeli:

-          Kommunikációs alapfogalmak

-          A monológ és a dialóg jellemzői, a nem nyelvi jelek szerepe

-          Mondatfajták és szerepük a kommunikációban

-          A vita és az életrajz jellemzői

Magyar irodalom 8. osztály

Írásbeli:

-          A Nyugat legjelentősebb alkotói: Ady, Móricz, Babits, Juhász, Kosztolányi, Tóth Árpád, József Attila, Radnóti - életrajzi adatok; művek felismerése idézetekből, 1 mondatos jellemzőkből

Szóbeli:

-          A Nyugat c. folyóirat jelentősége

-          Ady élete és költészete: a szimbolizmus

-          Móricz és Kosztolányi novelláinak témái, a lélektani novella fogalma

-          József Attila és Radnóti jelentősége az irodalomban

-          Memoriter: Ady: A föl-földobott kő, Őrizem a szemed, Juhász: Milyen volt…., József Attila: Tiszta szívvel

Történelem

5. osztály

Szóbeli: Az őskori ember élete; A trójai háború története; A római eredetmonda; Géza fejedelem és I. Szent István államszervező tevékenysége; A középkori városok jellemzői;

Írásbeli: Az ókori Kelet kultúrája; A görög istenvilág; Athén és Spárta összehasonlítása; Augustus császársága; A provinciák; A lovagi életmód jellemzői; Az Árpád-házi magyar királyok;

6. osztály

Szóbeli: Hunyadi János, a törökverő; A nagy várháborúk kora; Földrajzi felfedezések; Napóleon; Széchenyi István és Kossuth Lajos programja;

Írásbeli: Károly Róbert és I. Nagy Lajos törvényei; Hunyadi Mátyás uralkodása; A mohácsi csatavesztés; A reformáció; A Rákóczi-szabadságharc története; A francia forradalom eseményei; Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc története;

7. osztály

Szóbeli: A kiegyezés létrejötte; A Párizs környéki békék; A hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió jellemzői; Magyarország a II. világháborúban;

Írásbeli: Szövetségi rendszerek kialakulása és az I. világháború története; A trianoni béke; A Horthy-korszak jellemzői; Terület-visszacsatolások; A II. világháború nagy csatái;

8. osztály

Szóbeli: A hidegháború jellemzői, forró pontok kiemelése; A Kádár-rendszer jellemzői, mindennapok; A rendszerváltás; A globalizáció fő problémái; Állampolgári jogok és kötelességek; A nyilvánosság, kommunikációs csatornák;

Írásbeli: Tanácsköztársaság Magyarországon; Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története; A szovjet tömb felbomlása; Az EU; A média funkciói;

Német nyelv

4. évfolyam

Nyelvtani követelmények:

-          Szabályos igék ragozása jelen időben

-          A létige „sein” ragozása jelen időben

-          A birtokost kifejező ige „haben” ragozása jelen időben

-          Számok

-          A német ABC

-          Egyszerű mondatokban főnevek és melléknevek használata

-          Egyszerű kijelentő, kérdő- és tagadómondatok

-          Határozott és határozatlan névelők

Szóbeli követelmények:

-          Bemutatkozás

-          Iskola

5. évfolyam

Nyelvtani követelmények:

-          Szabályos igék ragozása jelen időben

-          Rendhagyó igék ragozása jelen időben

-          Módbeli segédigék

-          Számok szóban és írásban

-          Alany- és tárgyeset

-          Tagadás

-          Kijelentő és kérdő mondatok

Szóbeli követelmények:

-          Bemutatkozás: név, életkor, család, hobby, barátok

-          Iskola: tárgyak, személyek az iskolában és elöljárószók használata: fönt, lent, jobbra, balra, itt, ott középen… előtt, mögött

6. évfolyam

Nyelvtani követelmények:

-          Szabályos és rendhagyó igék ragozása jelen időben

-          Módbeli segédigék

-          Számok

-          Birtokos névmások

-          Tagadás

-          Múlt idő

-          Jövő idő

-          Részes és birtokos eset

Szóbeli követelmények:

-          Bemutatkozás

-          Iskola, tárgyak, személyek az osztályban elöljárószavak használata

-          Vásárlás

-          Sport

7. évfolyam

Nyelvtani követelmények:

-          szabályos és rendhagyó igék

-          módbeli segédigék

-          birtokos névmások

-          igeidők (jelen, múlt, jövő idő)

-          Alany, tárgy, birtokos, részes eset

-          Kijelentő mondat, kérdő mondat kérdőszóval

-          Eldöntendő kérdő mondat

-          Melléknevek fokozása

-          Hasonlító mondatok alap és középfokban

Szóbeli követelmények:

-          Bemutatkozás

-          Iskola

-          Vásárlás

-          Sport

-          Egyszerű történet elmesélése múlt időben és jövőbeni tervek pl. nyári élmény

8. évfolyam

Nyelvtani követelmények:

-          szabályos és rendhagyó igék

-          módbeli segédigék

-          igeidők (jelen, múlt, jövő idő)

-          Kijelentő, kérdő mondat jelen, múlt és jövő időben

-          Melléknév fokozás, hasonlító mondatok

-          Melléknévragozás

-          Elöljárószók

-          Vonzatos igék

Szóbeli követelmények:

-          bemutatkozás

-          vásárlás

-          utazás

-          sport

-          kommunikáció

-          környezetvédelem

Matematika

1. évfolyam

-         Állítások alapján igazzá tétele: -<; >; =, számosság megállapítása: mennyivel?, számok írása, 20-as számköri ismeret, számok tulajdonságai: - összeadás, kivonás, szöveges feladat megoldása

2. évfolyam

-         Írásbeli: állítások igazzá tétele, számok írása, összehasonlítása, 100-as számköri ismeretek, sorozatok, számok tulajdonságai, műveletek: - összeadás, kivonás, szorzás, osztás, műveletek sorrendje, szöveges feladatok.

3. évfolyam

Írásbeli:

1000-es számköri ismeretek

-         Számok helye a számegyenesen

-         Számszomszédok

-         A négy alapművelet ezres számkörben kerek számokkal fejben.

-         Írásbeli összeadás, kivonás, egyjegyűvel való szorzás

-         Egyszerű szöveges feladatok lejegyzése, értelmezése, megoldása

-         Leggyakoribb síkidomok és sokszögek csoportosítása

4. évfolyam

-         számok lejegyzése, leolvasása, számlálgatás százasával, ötvenesével, egyesével

-         számok pontos és megközelítő helye a számegyenesen

-         számok alaki, valódi és helyi értéke

-         számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése

-         számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédjai

-         kerekítés tízesekre, százasokra, ezresekre

-         szóbeli összeadás, kivonás a tízezres számkörben

-         írásbeli összeadás és kivonás becsléssel, ellenőrzéssel

-         egyszerű szöveges feladatok

-         egyszerű nyitott mondatok értelmezése

-         írásbeli szorzás egy és kétjegyű szorzóval, szorzatok becslése százasokra kerekített értékekkel, műveletek ellenőrzése

-         írásbeli osztás, több helyiértéken is van maradék, ellenőrzés szorzással

-         műveletvégzés sorrendje és a zárójel szerepe

5. évfolyam

Számtan, algebra

• A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása.

• A tízes számrendszer biztos ismerete.

• Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.

• Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.

• Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.

Összefüggések, függvények, sorozatok

• Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.

Geometria, mérés

• Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.

• Felezőmerőleges szemléletes fogalma.

• Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.

Valószínűség, statisztika

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.

• Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

6. évfolyam

Gondolkodási módszerek

• Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Számtan, algebra

• Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.

• 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság.

• A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel.

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel.

Összefüggések, függvények, sorozatok

• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.

Geometria, mérés

• A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.

• Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.

• Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.

• Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.

• Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása.

Valószínűség, statisztika

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.

• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

7. évfolyam

Gondolkodási módszerek

• Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése.

• Egyszerű állítások igazságának eldöntése.

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.

Számtan, algebra

• Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben.

• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.

• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási feladatok.

• Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése.

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.

Összefüggések, függvények, sorozatok

• Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben.

• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.

Geometria

• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos mértékegységeinek ismerete.

• Háromszögek területének kiszámítása.

• Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. Szögfelező szerkesztése.

• Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.

• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése.

Valószínűség, statisztika

• A gyakoriság fogalma.

• Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.

8. évfolyam

Gondolkodási módszerek

• Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.

• Szövegértelmezés egyszerű esetekben.

• A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása.

Számtan, algebra

• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben.

• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása.

• Elsőfokú egyenletek megoldása.

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.

Összefüggések, függvények, sorozatok

• Az a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.

Geometria

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata.

• Adott pont eltolása adott vektorral.

• Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.

• Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).

Valószínűség, statisztika

• Relatív gyakoriság.

• Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben.

Fizika

7. évfolyam

Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását. Oldjon meg egyszerű feladatokat a sebességgel kapcsolatban.

Soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat. Értelmezze a tömeg fogalmát.

Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét. Ismerje az erőhatás, erő fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség fogalmát. Ismerje a különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat, az erő forgató hatását.

Ismerje fel a hatás-ellenhatás törvényét, az erő-ellenerő fogalmát. Ismerje a súrlódást és közegellenállást, mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket. Sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.

Ismerje a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítását. Folyadékok és gázok nyomását értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatát ismerje. Arkhimédész törvényének felismerése kísérletek alapján, értelmezze a felhajtóerőt. Elemezze az úszás, merülés, lebegés jelenségét sűrűségviszonyokkal. Magyarázza el a hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az élő- és élettelen világban, ill. a környezetvédelemben.

Tudja az energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energia-megmaradás törvényének érvényesülését a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek alkalmazásakor. Tudja a munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási módját. A belsőenergia és a fajhő fogalmát tudja meghatározni.

8. évfolyam

Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata. A testek elektromos állapota és fajtái. Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák.

Elektromos áram fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. Elektromos áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. Soros és párhuzamos kapcsolás. Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással kapcsolatban.

Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos teljesítmény fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben. Váltakozó áram és egyenáram fogalma. Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka és elektromos teljesítménnyel kapcsolatban

Fényforrás fogalma, csoportosítása. Fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a fény törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör, homorú- és domború tükör, domború- és homorú lencse használata a gyakorlati életben. Tudjanak egyszerű optikai eszközök felsorolni. Látás feltétele. Fehér fény és a szivárvány.

Kémia

7. évfolyam

Fizikai és kémiai tulajdonságok, gázok, folyadékok és szilárd anyagok, a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások. Energiaforrások, ásványi szenek, mesterséges szenek, a földgáz és a kőolaj, megújuló energiaforrások. Az oldatok, az oldatok töménysége, kapcsolódó számítások. Az atomok és elemek, az anyagmennyiség, az atom felépítése, az elektronfelhő szerkezete, az atomszerkezet és a periódusos rendszer. Kémiai kötések, a kémiai reakció, reakcióegyenletek, kapcsolódó számítások.

8. évfolyam

A nemesgázok, a hidrogén. Halogénelemek, a hidrogén-klorid. A VI. főcsoport, a víz, vizes oldatok kémhatása, a hidrogén-peroxid, fontosabb kénvegyületek. Az V. főcsoport, az ammónia, a salétromsav, a foszforsav, a műtrágyák. A IV. főcsoport, fontosabb szénvegyületek, a szilícium és vegyületei. A fémek általános jellemzése. Korrózió, korrózióvédelem. Az alkálifémek, az alkáliföldfémek, a természetes vizek keménysége, vízlágyítás. Az alumínium, alumíniumgyártás. A vas, vasgyártás. A rézcsoport és a cinkcsoport.

Biológia

7. évfolyam

Az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatai, az élőlény és környezete; az életközösségek szereveződése; táplálkozási kapcsolatok és szintek; anyagforgalom és energiaáramlás; az emberi tevékenység hatása az életközösségekre; a Föld globális gondjai; lakóhelyünk környezeti problémái.

Távoli tájak életközösségei: a trópusi, a mérsékelt és a hideg övezet, a hegyvidékek, a tengerek és a tengerpartok élővilága. Rendszer az élők világában, rendező elvek, rendszertani kategóriák: az élőlények országai.

8. évfolyam

Az emberi test felépítése és működése. Szerveződési szintek; sejtjeink közös jellemzői; a szövetek felépítése és funkciója. Az önfenntartó működések: a szervek felépítése és működése; kamaszkori változásainak oka és következményei, sérülések, elváltozások. A nemi működés; az ember nemi élete; terhesség és szülés; higiénia, a nemi úton terjedő betegségek megelőzése. Az idegrendszer felépítése és működése; a szomatikus és a vegetatív idegrendszer felépítése és működése; reflexek; az idegrendszeri elváltozások, drogok, a hormonrendszer felépítése és működése; az ideg- és a hormonrendszer kapcsolata

Földrajz

7. évfolyam

Földtörténet, kontinensek földrajza (Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia, Ázsia, Sarkvidékek)

8. évfolyam

Európa természeti földrajza, Európa országainak gazdaságföldrajza, Magyarország természeti földrajza, Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza

Környezetismeret

1. évfolyam

Szóbeli:

-          tájékozódás térben, időben, saját testén és testéhez viszonyítva

-          gyalogos közlekedés szabályai és eszközei

-          általános ismeretek tudása (személyi adatok)

-          tájékozódás az élettelen természetről: napszakok, hét napjai, hónapok, évszakok

-          tájékozódás az élő természetről (növények, állatok, ember)

-          testrészek, érzékszervek ismerete

-          személyi higiénia

2. évfolyam

Az erdő:

-         szintjei

-         növényei

-         állatai

-         védelme

Testünk, életműködéseink:

-         testrészek

-         érzékszervek

-         egészséges életmód feltételei

3. évfolyam

Szóbeli:

Növények és állatok életműködései:

-       Környezeti feltételek

-       Állatok táplálkozása, légzése, kültakarója, mozgása

-       A fa részei

Környezetünkben történő változások:

-          hőmérséklet mértékegysége, mérése

-          olvadás, forrás

-          halmazállapotok

Testünk, életműködéseink

-          Bőrünk főbb tulajdonságai

-          A táplálék útja

-          Az egészséges életmód (napirend, táplálkozás, mozgás)

Tájékozódás

-          Irányok

-          Világtájak

Ismerkedjünk hazánkkal:

-          Szülőföld

-          Fővárosunk

-          Jelképeink

4. évfolyam

Szóbeli:

1. Növények a környezetünkben

-            a virágos növény részei egyes részek feladata

-            zöldségfélék, gyümölcsök tulajdonságai

-            a fa részei az egyes részek feladata

-            szántóföldön termesztett növények (gabonafélék, ipari növények)

2.Állatok a környezetünkben

-            az állatok csoportosítása puhatestűek, rovarok bogarak, madarak, emlősök, tulajdonságaik

-            az éti csiga, katicabogár, feketerigó, kutya, ló testfelépítése, tulajdonságaik

3. Testünk, életműködésünk

-            az emberi életkor szakaszai

-            táplálékpiramis

-            légúti és szenvedélybetegségek felsorolása

4. Élőhelyünk a Föld

-            az időjárás hatása életünkre

-            talaj, víz, levegőszennyezés

5.A mi hazánk Magyarország

-            mi a térkép, térképfajták, térkép színei

-            felszínformák

-            települések: városok, falvak, tanyák

-            Magyarország nagy tájai, területük, felszínük, kialakulása, éghajlatuk, termesztett növények, nagyobb városok

Testnevelés

1. évfolyam

-         Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésekre helyes válaszcselekvések.

-         A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő visszaadása.

-         A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.

-         Az iskolai közlekedésben tudatosság.

2. évfolyam

-         Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésekre helyes válaszcselekvések.

-         A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő visszaadása.

-         A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.

-         Az iskolai közlekedésben tudatosság.

3. évfolyam

-         Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésekre helyes válaszcselekvések.

-         A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő visszaadása.

-         A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.

-         Az iskolai közlekedésben tudatosság.

4. évfolyam

-         Az egyre bővülő terminológiai fogalmak, szóbeli tanári közlések segítség nélkül mozgásos cselekvésekké alakítása. A tanári hibajavítás irányításának követése.

-         A tanult tananyag visszaadásában önmagukhoz mért fejlődés.

-         A természetes mozgások területén elfogadhatóan jó végrehajtási technika, harmonikussá váló külső kép.

-         Motorikus emlékezet működése a koreografált mozgássorok bemutatásakor.

A felső tagozatban az osztályozó vizsga képességszintjeinek követelményei különbözőek fiúk és leányok számára, melyhez kidolgozott táblázatunk van. Minden évfolyamon teljesíteni kell: 40m-es futás, 2000m-es futás, medicinlabda dobás hátra két kézzel, fekvőtámaszban karhajlítás - nyújtás, 4 perces felülés, helyből távolugrás.

5. évfolyam

 Kézilabda: labdavezetés, átadás párokban helyben,

 Torna: talaj: gurulóátfordulás (előre-hátra), terpesz (előre -hátra), tarkóállás,

 Szekrényugrás: felguggolás függőleges repülés, felbukfenc 4 részes szekrényen,

 Atlétika: távolugrás, kislabdahajítás, magasugrás,

 Kötélmászás.

6. évfolyam

 Kézilabda: labdavezetés, átadás párokban mozgás közben, kitámasztásos kapuralövés célba.

 Torna: talaj: gurulóátfordulás (előre-hátra), terpesz (előre-hátra), tarkóállás,

 Szekrényugrás: bátorugrás, felguggolás leterpesztés 4 részes szekrényen,

 Atlétika: távolugrás, kislabdahajítás, magasugrás

 Kötélmászás.

7. évfolyam

 Kézilabda: labdavezetés, átadás, kitámasztás, beugrásos kapuralövés.

 Torna: talaj: gurulóátfordulás (előre-hátra), terpesz (előre-hátra), tarkóállás, fejállás

 Szekrényugrás: guggolóátugrás 4-5 részes szekrényen,

 Atlétika: távolugrás, kislabdahajítás, magasugrás,

 Kötélmászás.

8. évfolyam

 Kézilabda: labdavezetés, átadások, kitámasztás, felugrásos kapuralövés, büntetődobás

 Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás,

 Szekrényugrás: guggolóátugrás, terpeszátugrás 4 részes szekrényen,

 Atlétika: távolugrás guggoló technika, kislabdahajítás 3-as lépésritmusban, magasugrás lépő technika.

 Kötélmászás

Ének-zene

1. évfolyam

-          5-8 dal ismerete a törzsanyagból

-          Dalfelismerés hallás után

-          Elemi ritmusértékek felismerése (negyed, páros nyolcad)

2. évfolyam

-         tudjon 10 dalt a törzsanyag dalaiból

-         hallás után egyenletes lüktetés felismerése

-         negyed értékű hang, nyolcadpár és negyed szünet megszólaltatása, lejegyzése

-         dó, ré, alsó lá, szó, mi lá hangok ismerete

-         Zenei ismeretek: - ritmikai, dallami elemek

3. évfolyam

(szóbeli)

-          8-10 dal ismerete a törzsanyag dalaiból

-          Negyed, nyolcad, szünet megszólaltatása, lejegyzése

-          Szolmizációs hangok

-          A férfi és női hang felismerése

-          Hegedű, fuvola hangjának felismerése

4. évfolyam

(szóbeli)

-          8-10 dal ismerete a törzsanyag dalaiból

-          A Himnusz éneklése pontos szöveggel, tiszteletadással.

-          A meghallgatott zenés mesék tartalmának felidézése, a tartalom és a zene összhangjának felismerése.

-          Zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése. Tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban.

A továbbhaladáshoz szükséges követelmények az 5. évfolyam végén

15-20 dal egységes, tiszta éneklése, helyes artikulációval, a dallam és a szöveg kapcsolatára épülő előadásmóddal.

A felső ré és a felső mi hangok, a helyes hétfokúság és a tanult hangközök felismerése a tanult dallamokban.

A violinkulcs ritmusvonalainak felismerése, olvasása és lejegyzése.

Öt- és hétfokú dallamok éneklése betűkottáról.

A tanult hangközök felismerése.

Részvétel többszólamú zenei tevékenységben.

A továbbhaladáshoz szükséges követelmények a 6. évfolyam végén

Az ismételt dalokat is beleszámítva 20-25 dal pontos, stílusos éneklése emlékezetből.

A Szózat éneklése pontos ritmussal, helyes tempóban és dinamikával.

A tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése.

A tanult hangközök, a zenei ABC, a módosítójelek, hangsorok és hangnemek ismerete.

A többször meghallgatott zeneművek felismerése, témáinak éneklése.

A továbbhaladáshoz szükséges minimum követelmények a 7. évfolyam végén

A tanult dalok (kb. 20 népdal, műdal), zeneműrészletek kifejező, érthető, stílusos előadás.

Az előző években tanult ritmuselemek további gyakorlása, elmélyítése.

A nyolcad alaplüktetésű üteme felismerése a tanult dalokban.

A tanult hangközök felismerése, megnevezése.

A leggyakoribb tempó-és dinamikai jelek ismerete.

A dúr és moll hangsorok, hangnemek ismerete 2#- 2b-ig.

A barokk, a klasszikus és a romantikus zene legjelentősebb zenei formáinak, zeneszerzőinek ismerete.

A többször meghallgatott zeneművek felismerése jellegzetes részleteik alapján.

A továbbhaladáshoz szükséges minimális követelmények a 8.évfolyam végén

20-25 népdal, műdal kifejező éneklése emlékezetből.

Egyszerű kétszólamú művek csoportos éneklése.

A tanult ritmuselemek felismerése és megszólaltatása ismert dallamokban emlékezetből vagy kottaképről.

Az ismert dalok, zenei szemelvények szolmizációs éneklése.

A tanult hangnemek, hangsorok, hangközök felismerése, megnevezése.

A leggyakoribb tempó-és dinamikai jelek.

Tájékozódás a tanult stílusokban, zenetörténeti korszakokban.

A többször hallott zeneművek felismerése.

Informatika

3. évfolyam

-         Alapvető informatikai eszközök használata

-         Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése

-         Képszerkesztő programok alkalmazása

-         Rövid dokumentumok készítése

-         Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai környezetben

-         Az informatikai eszközök használata során betartandó alapvető szabályok ismerete

4. évfolyam

-         Alapvető informatikai eszközök használata

-         Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése

-         Képszerkesztő programok alkalmazása

-         Rövid dokumentumok készítése

-         Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai környezetben

-         Tájékozódás tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó, oktatási témájú oldalakon tanári segítséggel

-         Az informatikai eszközök használata során betartandó alapvető szabályok ismerete

-         Az életkori sajátosságoknak megfelelő internetes oldalak látogatása, tapasztalatszerzés

7. évfolyam

Gyakorlati

Weblapszerkesztés

Egyszerű, egyoldalas alapműveleteket tartalmazó feladat (színek, képek, szövegek, linkek)

Prezentáció

Egyszerű alapműveleteket tartalmazó feladat (színek, szövegek, képek)

8. évfolyam

Gyakorlati

Táblázatkezelés

Egyszerű táblázat elkészítése (formázás, szum, átlag, min, max. fgv.)

Adatbázis kezelés

Egytáblás adatkezelő feladat (importálás, egyszerű lekérdezések, jelentése)

Rajz és műalkotások elemzése

1. évfolyam

-          Téri viszonyok létrehozása

-          Alapszínek

-          Hajtogatás, nyírás (papírból, textilből)

-          Díszítőelemek

-          Festék oldása, higítása

-          Személyes élmények kifejtése

2. évfolyam

(írásbeli)

-          saját élmények megjelenítés

-          eszközök rendeltetésszerű használata

-          színek ismerete

-          egyszerű tárgyak, formák létrehozása gyurmából

3. évfolyam

(írásbeli)

-          helyes eszközhasználat

-          fő és mellékszínek ismerete

-          lényegkiemelés színnel és mérettel

-          magyarázó rajz készítése

-          egy rendeltetésszerű tárgy konstruálása

-          1-2 mű és művész megnevezése

4. évfolyam

(írásbeli)

-          helyes eszközhasználat

-          fő és mellékszínek ismerete

-          élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, síkbáb és egyszerű jelmez készítése, egy tárgy modell utáni ábrázolás, jelek, ábrák készítése, egyszerű tárgyak alkotása

-          alkotó tevékenysége során a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, ill. komponálási módok használata

-          az újólag belépő anyagok és eszközök tekintetében az alkotó tevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat

-          1-2 mű és művész megnevezése

Technika

1. évfolyam

-          Természetes anyagok ismerete

-          Tárgy készítése anyagból (papír, textil)

-          Építés minta alapján

-          Gyalogos közlekedés szabályai, közlekedéssel kapcsolatos magatartási formák

-          Alapvető házimunkák tudása

2. évfolyam

-          építés építőelemekkel

-          papír, textil, fa legfontosabb tulajdonságainak ismerete

-          a közlekedés szabályai, veszélyei

-          higiénés szabályok a táplálkozásban, öltözködésben

3. évfolyam

-          balesetvédelmi szabály

-          helyes eszközhasználat

-          házak, lakások feladata, funkciói

-          papírfajták - egyszerű hajtogatás rajról

-          a fa tulajdonsága

-          textil - 3-as fonás

-          fémek - szerszámismeret

-          közlekedési alapismeretek (kerékpár, gyalogos)

4. évfolyam

-          Épített környezet, korszerű építmények megnevezése.

-          Az anyagfeldolgozás általános jellemzőinek bemutatása.

-          . A közlekedés szabályainak felhasználása problémahelyzetek megoldásához, elemzéséhez.

-          A kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete.

-          Időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli szokások értelmezése, indoklása.

18. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolai osztály

Az osztályban tanulók száma

1.o.

24 fő

2.o.

14 fő

3.o.

18 fő

4.o.

15 fő

5.o.

10 fő

6.o.

13 fő

7.o.

18 fő

8.o.

18 fő

 

„ 2024. 03. 02."
Vissza a tartalomhoz