Hit- és erkölcstan - Iskola Galambok

Tartalomhoz ugrás
Tájékoztató az iskolai etika, illetve hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-es tanévben is az 1-8. osztályokban párhuzamosan folyik az egyházak által megszervezett hit- és erkölcstan, illetve az általános iskola által szervezett etika oktatása.
A szülők dönthetnek abban, hogy gyermeküknek az iskola által szervezett foglalkozást, vagy valamely egyház által szervezett oktatást választják.
Az első évfolyamra beiratkozott tanulók esetében a döntést a beiratkozáskor kell meghoznia a szülőnek. A többi érintett évfolyam esetében pedig május 20-ig dönt a szülő. A választást egy nyilatkozat kitöltésével kell jelezni az osztályfőnököknél.
Ha a szülő nem nyilatkozik döntéséről, akkor gyermekének kötelezően az iskola által szervezett erkölcstan órákon kell részt vennie.

Ennek értelmében a Hit- és erkölcstan oktatására vállalkozó egyházak 2017. március 8-án megtartották tájékoztatójukat az érintett szülők részére. A Galamboki Általános Iskolában az alábbi egyházak, illetve vallási közösségek jelezték szándékukat Hit- és erkölcstan oktatására:

Az érintett szülők kérdéseikkel az alábbi elérhetőségeken kereshetik az egyházak képviselőit.

Római Katolikus Egyház
Képviselője: Dr. Háda László plébános
Elérhetősége: 06-93/340-157, galambokplebania@gmail.com
Református Egyház
Képviselője: Kovács István lelkipásztor
Elérhetősége: 30/903-2669, ist.kovacs68@gmail.com

HIT Gyülekezete
Képviselője: Varga Zoltán
Elérhetősége: 30/601-5580, varga.zoltan@amediator.eu
Római Katolikus Egyház Galamboki Plébánia tájékoztatója
A hit- és erkölcsoktatás választásáról

Tisztelt Szülők!

A következő tanévben újra lehetőség nyílik arra, hogy a szülők eldöntsék azt, hogy gyermekük részére a hit- és erkölcstan vagy az etika tantárgyat válasszák. Jelen tájékoztatónkban arra szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a katolikusnak keresztelt gyermekek esetén a szülők ne feledkezzenek meg arról, hogy a kereszteléskor ígéretet tettek azon kötelezettségükre, hogy gyermekeiket katolikusnak kívánják nevelni.
Örömünket és reményünket fejezzük ki azzal kapcsolatosan, hogy ezen nevelési szándékukat a szülők a kötelezően választható tantárgyak között is érvényesíthetik azzal, hogy gyermekük részére a katolikus hit- és erkölcstan oktatást választhatják.
A Katolikus Egyház szeretettel fogadja, ha a szülők élnek ezzel a lehetőséggel!
A hitoktató tanáraink által végezzük a hit- és erkölcstan oktatását, azzal a szándékkal, hogy fiataljaink közelebb kerülhessenek egyházunk gondolkodásmódjához, megismerkedhessenek egyházunk tanításával, életével. Kívánjuk azt is, hogy munkánkkal elérhessük a fiataljaink általános műveltségben való elmélyülését is, hiszen hazánk és Európa történelme óhatatlanul fűződik össze a kereszténység történelmével és hagyományainak ápolásával.
Munkánkat az egyházmegyénk által elfogadott tankönyvek segítségével végezzük, amely garancia arra, hogy gyermekeink számára a legmegfelelőbb tankönyv kerüljön alkalmazásra.
Bízunk a Szülők bölcs döntésében!


Kedves Diákok!

A latin közmondás azt mondja, hogy az ember nem az iskolának, hanem az életnek tanul. A Katolikus Egyház a hit- és erkölcstan oktatásával a nagybetűs életre szeretne felkészíteni benneteket. A hittanon megszerezhető tudást, és ismereteket nem csak a számonkérésekben, hanem az életben meghozandó döntésekben is alkalmazni tudjátok majd. Az ismeretek ugyanis szerteágazó tárházat nyitnak ki előttetek. A tanrendnek megfelelően lehet megismerkedni az Istenről alkotott képünkkel, az egyházunk liturgiájával, történelmével, szentjeinkkel, de nem utolsó sorban az ó- és újszövetségi szentírás tartalmával, lelkületével. Ezen tudással el szeretnénk érni, hogy a saját életetek tekintetében jó és helyes célokat állítsatok magatok elé, és tanuljatok meg küzdeni mindazért, ami igazán nemessé képes tenni benneteket.
Várunk benneteket a hit- és erkölcstanórán!

Galambok, 2017. március 14.

Tisztelettel:


Dr. Háda László plébános
Római Katolikus Plébánia Galambok
Galambok Ady E. út 1.
Tel: 06-93/340-157

„ 2024. 03. 02."
Vissza a tartalomhoz